Wiedeń, Sowy, Mozart, Sobieski i…Carmen

Jan Sporek lipiec 30, 2016

Uwielbiam przeżywać wydarzenia, które nigdy nie były w moich planach. A jeszcze, gdy są miłe, sympatyczne i pożyteczne, to szczęście jest już naprawdę pełne. Czytaj dalej »

Po co Sakiewicz przyjeżdża do Nowego Jorku?

Jan Sporek czerwiec 28, 2016

Trzy, znamienne wizyty Tomasza Sakiewicza w Nowym Jorku i… trzy Kluby Gazety Polskiej rozwalone. Czytaj dalej »

Unia versus Unia - 2016

Jan Sporek maj 2, 2016

Czyli nasza, polonijna, kontra ukraińska. Krótko, zwięźle: fakty i liczby. Nie piszę nic nowego. To wszystko jest na stronie NCUA, - National Credit Union Administration. Czytaj dalej »

Wybory w Unii, 2016

Jan Sporek kwiecień 29, 2016

Nie o Europejską, a o naszą, Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową chodzi. Instytucję, która ma wspaniałych pracowników, ale fatalny zarząd. Czytaj dalej »

Coś cicho… o Unii Kredytowej

Jan Sporek marzec 15, 2016

To jeden z komentarzy pod poniższym artykułem. Ale teraz nie wiem, czy dotyczy Oskarów, czy sytuacji w Unii Kredytowej? Sądzę, że właśnie o Unię chodzi, więc rozwinąłem ten komentarz w tytule. Paradoks ściga paradoks. Czytaj dalej »

“…And the Oscar goes to…?”

Jan Sporek marzec 3, 2016

Nudno, jak u cioci na urodzinach w latach 50-tych, politycznie zaś, jak za McCarthy’ego, dziesięć lat wcześniej. Nie wiem, czego Chris Rock najadł się przed wejściem na scenę, ale jego dowcipy o “białości” tegorocznych Oskarów były co najmniej żenujące. Czytaj dalej »

Czas, jak…miotła

Jan Sporek luty 22, 2016

Będzie o Wałęsie i trochę o konsulacie.

“wszystko jest kwestią czasu”, powiedział ktoś mądry. Ktoś inny ukuł powiedzenie, “czas pokaże”, jest jeszcze “czas, to pieniądz”, “czas, jak rzeka”, no i jest też “cza sie napić”; taka chyba byłaby pisownia byłego prezydenta RP, którego, niestety bieg czasu dopadł dość boleśnie (to od imienia Bolek). Czytaj dalej »

List otwarty do Senatorów USA

Jan Sporek luty 16, 2016


Honorary

Senators of the United States

John McCain III

Ben Cardin

Richard Durbin                                                                                      New York, February 15, 2016

Dear Senators:

     I am a producer of classical music concerts and a promoter of classical artists cooperating with prestigious venues such as Carnegie Hall, Lincoln Center, St. Patrick’s Cathedral, just to name a few; formerly General Music Director of the Polish Singers Alliance of America and Canada. I have owned and run Music Education Center for the last 25 years and I currently work with two Polish choruses in New York and Philadelphia.

     As a citizen of the United States with Polish origins and almost thirty years of hard work for the Polish-American community in New York, I would like to ask you all: “What kind of democracy do you preach?”

     Senator McCain, in 2008 I voted for you believing that as the President you will defend democracy and the Constitution and now I see that you attack the newly and very democratically elected government of Poland.

Your letter to the Prime Minister of Poland proves three things:

1 – You have no idea what happened in Poland in the fall of 2015 (lawfully and democratically elected new Polish Government).

2 - You have no idea what was happening in Poland within the last eight years.

3 - You are being manipulated by people of KOD (The Committee for the Defense of Democracy), which is one of the most paranoid organizations. If there was no democracy in Poland, those people would not be allowed to protest on the streets and would be arrested and repressed. Nothing like that happens to them. So, what they are actually defending…?

     Senators, I want to put it very simple:  If you did not react to what the former government did about the Constitutional Tribunal in June 2015, you should not lecture Madam Prime Minister, Beata Szydło about democracy; if you did not do anything regarding the Smolensk Crash investigation, you should leave Poland’s Government alone and let it do what it should do.

     I deeply believe that you will withdraw your letter and will not interfere with the actions of the lawfully and democratically elected Polish Government, whose aim is to realize all the promises given to “The People” during the election campaign.

Respectfully,

Jan Sporek

Founder and Director of Music Education Center

Founder of Ruch Prawicowy (Right-Wing Movement) in N. Y.

www.sporek.com

*********************************************************

Szanowni Panowie Senatorzy

John Sidney McCain III

Ben Cardin

Richard Durbin                                                                                      Nowy Jork, 15 lutego, 2016

 

Drodzy Panie Senatorzy

 

            Jestem producentem koncertów muzyki klasycznej i promotorem artystów klasycznych w tak prestiżowych salach, jak Carnegie Hall, Lincoln Center, Katedra Św. Patryka, że wymienię tylko kilka. Byłem Generalnym Dyrygentem Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce i Kanadzie. 25 lat temu założyłem i do dziś prowadzę Music Education Center.

Jako obywatel USA, który od prawie 30 lat prowadzi aktywną i wytężoną działalność kulturalną wśród społeczności polsko-amerykańskiej w Nowym Jorku, chciałbym Panów zapytać, jakiego rodzaju demokrację Panowie wyznajecie?

Senatorze McCain in 2008 roku, gdy był Pan kandydatem na Prezydenta USA, oddałem na Pana mój głos, mając nadzieję, że będzie Pan bronił demokracji i Konstytucji, a teraz widzę, że atakuje Pan legalnie i demokratycznie wybrany rząd w Polsce.

List Panów udowadnia trzy rzeczy:

1 – Nie mają Panowie żadnego rozeznania, co się stało w Polsce jesienią, 2015 roku. (demokratycznie i w poszanowaniu prawa wybrano nowy rząd).

2 – Nie mają Panowie żadnego rozeznania, co się działo w Polsce przez ostatnie osiem lat.

3 – Jesteście, Panowie manipulowani przez ludzi z KOD, - jednej z najbardziej paranoidalnych organizacji. Jeśli w Polsce nie byłoby demokracji, to ci ludzie nie mieliby prawa demonstrować na ulicach; byliby aresztowani i represjonowani. Nic takiego się im nie dzieje. Więc czego oni właściwie bronią…?

            Szanowni Senatorzy, chcę wyrazić to jak najprościej:

-Jeśli nie reagowaliście Panowie na to, co poprzedni rząd zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym w czerwcu, 2015 roku, to nie powinniście teraz pouczać Pani Premier, Beaty Szydło na temat demokracji;

- Jeśli nie reagowaliście Panowie na to, co działo się ze śledztwem dot. Katastrofy Smoleńskiej, to powinniście zostawić polski rząd w spokoju i pozwolić mu robić to, co robić powinien i zamierza.

            Głęboko wierzę, że wycofają Panowie Ich list i nie będą się wtrącać w działania legalnie i demokratycznie wybranego rządu, pozwalając mu realizować przedwyborcze obietnice, które złożył Polakom w czasie kampanii wyborczej.

Z szacunkiem

Jan Sporek

Założyciel i dyrektor Music Education Center

Założyciel Ruchu Prawicowego w Nowym Jorku

www.sporek.com


 Dalej »